Szkolenia z finansów i rachunkowości                  Szkolenia biznesowe i menedżerskie


 

Obszary specjalizacji BPP w Polsce
 

BPP w Polsce wspomaga swoich klientów w takich obszarach, jak:

 • wdrażanie nowych pracowników;
 • rozwój talentów;
 • kształtowanie zdolności przywódczych i menedżerskich.

 

 
Cykl Sukcesu BPP
 

Cykl Sukcesu BPP stanowi ramy rozwoju zawodowego. Rozwija u pracownika niezbędne kompetencje profesjonalne (techniczne, specjalistyczne) i zrozumienie szerszego kontekstu biznesowego. Następnie wspiera rozwój osobistej efektywności i umiejętności interpersonalnych, prowadząc do objęcia przywództwa, które później pielęgnuje i wzbogaca. Na każdym etapie pracownik jest w stanie tworzyć coraz większą wartość.

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfolio naszych usług szkoleniowych obejmuje:

 

Międzynarodowe kwalifikacje zawodowe:

 • ACCA Association of Chartered Certified Accountants
 • CIMA Chartered Institute of Management Accountants
 • CIA Certified Internal Auditor
 • CFA® Chartered Financial Analyst®
 • CIM The Chatered Institute of Marketing.
 

Finanse i rachunkowość:

 • rachunkowość finansowa, MSSF, US GAAP
 • rachunkowość zarządcza
 • finanse i inwestycje
 • podatki
 • audyt i kontrole wewnętrzne.
 

Kompetencje biznesowe i menedżerskie:

 • kompetencje biznesowe
 • przywództwo i zarządzanie
 • efektywność osobista
 • umiejętności interpersonalne.

 

Zapoznaj się z szerszym opisem naszych specjalizacji i przykładowymi programami szkoleń.
   


 

 

Klienci BPP
 
BPP szkoli pracowników: zarówno międzynarodowych korporacji, instytucji finansowych, banków, firm audytorskich, centrów usług finansowych, jak również wielu polskich przedsiębiorstw.
 
Prowadzimy również programy szkoleniowe o zasięgu regionalnym. W latach 2010-2014 na zlecenie międzynarodowej instytucji finansowej zrealizowaliśmy projekt z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej, w ramach którego przeszkoliliśmy ponad 4000 osób w Polsce i na Łotwie.
Lista klientów i referencje dostępne są na życzenie.


 

 

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

W przypadku zainteresowania szkoleniem dedykowanym prosimy o kontakt: szkolenia@bpp.pl